Contact

Veelgestelde vragen

Wie wat WOTS?

Wie zitten er achter WOTS?

We Own The School komt voort uit een van de leerlabs van het project Leerling 2020 van Schoolinfo. In juli 2018 is het leerlab gestopt en is het spel als project ondergebracht bij Schoolinfo. De makers van het spel zijn docenten en schoolleiders van vier Pleion-scholen. Zij stellen zich voor op de pagina OVER ONS.

Theorie

Hoeveel eigenaarschap is goed?

We veronderstellen dat alle lerenden in een school behoefte hebben aan een bepaalde mate van autonomie, competentie en relatie om succesvol te kunnen zijn. Hoeveel eigenaarschap de school wil en geven aan diverse groepen lerenden, binnen de gegeven ruimte van de schoolcultuur, organisatie, beleid en visie, is het vervolg.

Wat betekenen de kleuren?

Het kleurenmodel is taxonomie. Deze is ontstaan uit de ervaringen van de onderzoekers met traditionele en vernieuwende scholen. Er is bij het ontwerpen gebruik gemaakt van een model (“distributed leadership”) van John Macbeath dat hij ingezet heeft om ontwikkelingen van scholen rond de verdeling van rollen, taken en verantwoordelijkhheden te beschrijven.  Het WOTS-model schetst deze typen op dezelfde manier, in een vertaling naar Nederlandse scholen en hun 6 verschillende maar gelijkwaardige onderwijs praktijken.

Wat is eigenaarschap?

Eigenaarschap is een kenmerk, geen ding. Onze definitie bestaat uit een viertal kernen die elkaar omsluiten.

Eigenaarschap is een persoonlijke ervaring bij het leren.

Eigenaarschap heeft betrekking op het gedachtengoed dat de persoonlijke ontwikkeling en   het leren zichtbaar is in competentie, autonomie en relatie.

Eigenaarschap is een richtinggevend concept een leeromgeving of leeractiviteit, waarbij een optimum wordt nagestreefd van leermogelijkheden en wensen.

Eigenaarschap is zichtbaar in een taxonomie van schoolontwikkeling.

Spel, good practice & community

Hoe kan ik het spel het beste gebruiken?

Begin een eerste keer begeleid of met de handleiding en richt je tenminste op een eigen oriëntatie rondom eigenaarschap. Bepaal bijvoorbeeld voor een tweede sessie de stellingen die je interessant lijken, of richt je op de kleuren van het spelbord door enkel de kleurenwaaier en fiches te gebruiken. Stel in ieder geval een startvraag op waarin je aan de orde stelt wat je wil weten, welke kaarten, fiches, spelers en borden (hier/nu en de toekomst of slechts een) worden ingezet.

Hoe kan ik mijn resultaten en vragen delen en met wie?

Je kunt uiteraard in contact met de makers en/of Schoolinfo. Dit als het gaat om specifieke vragen rondom het spel, de theorie en vervolg. Op dit moment bouwen wij ook aan een community van gebruikers, we vinden elkaar bijvoorbeeld via Edualdo (www.edualdo.nl)  of scholen kunnen met elkaar in contact treden.

Welke spelersgroepen zijn mogelijk?

Je kunt het spel richten op een groep (leerlingen, mss specifiek een jaarlaag/leerlingenraad, docenten, schoolfunctionarissen of een mix) Stel je goed in op het niveau en de voorkennis en de behoefte aan ondersteuning bij het spelen.

Welke stellingen zijn geschikt voor welke groepen?

De leerling stellingen behoeven nog geregeld uitleg voor de jongste vo-leerlingen. Zeker eerstejaars en vmbo-leerlingen hebben moeite met de vraagstellingen. Vanaf klas twee kunnen ook de stellingen rondom organisatie gespeeld worden. Leerlingen kunnen ook goed advies geven over de thema’s van de stellingkaarten (dus zonder tekst te lezen) of de kleuren van het speelbord die ze belangrijk vinden. Ze hebben na het spelen van een ronde hier en nu en een ronde toekomst al snel beelden bij de kleuren.

Spelbegeleiding en vervolg

Waaruit bestaat een vervolgtraject?

We hebben diverse tools ontwikkeld die samen of apart kunnen worden ingezet. Een vraag rondom eigenaarschap en ontwikkeling daarvan kan betekenen dat een school verder wil en kiest voor: een leerlingenenquête, een keuzewijzer voor docenten, training van spelleiders in de school, diepte-interviews en een adviesgesprek na analyse. Uitleg tref je aan op de website onder AANBOD

Waaruit bestaat spelbegeleiding?

Je kunt spelbegeleiding met of zonder presentatie inzetten op je school voor een doelgroep naar keuze. Dit kunnen leerlingen, docenten. schoolleiding of anderen zijn, zelfs ouders, en juist gemengde groepen. Er kunnen 6 personen per spelbord spelen. In groepsverband kunnen de spelers uitgebreider kennismaken met theorie rondom eigenaarschap en/of afgestemd op de behoeften van de school.

Welke meerwaarde heeft een vervolgtraject?

Het spel is een bottom-up manier van werken om eigenaarschap te vergroten. De leerlingen en docenten krijgen een stem. Het zichtbaar maken van eigenaarschap geeft na analyse ook ontwikkel adviezen en levert een bijdrage aan een bestaand schoolplan of een strategisch beleidsplan.

Welke meerwaarde heeft spelbegeleiding?

Een spelsessie levert altijd iets op. De begeleiding door WOTS of schoolinfo heeft een concrete meerwaarde door het gebruik van expertise, netwerk en een advies op basis van de gespeelde sessie. Door alle stellingen, fiches en kleuren te analyseren kunnen we een terugblik waardevoller maken. Zo kunnen we de resultaten van een grotere groep kwantificeren of een kleine groep aan de hand van uitspraken of nabespreking meer diepte geven. Zie het filmpje op de website, met een interview met leerlingen na een spelsessie

Contact informatie

Contactformulier

WOTS is een project van: